Elk bedrijf hamert op veiligheid, terecht, maar een ongeval is nooit uit te sluiten. Elke werkgever is verplicht zijn werknemers te verzekeren tegen arbeidsongevallen. De verzekering dekt lichamelijke schade tijdens de werkuren en ongevallen onderweg tussen werk en woonplaats.

Arbeidsongeschiktheid, medische zorg, hospitalisatie en overlijden maken deel uit van de verzekering. Dit kan aangevuld worden met een verhoogde bezoldiging, ongevallen privéleven, persoonlijke ongevallen bedrijfsleider, 24/24 -verzekering en gewaarborgd loon.