BA Onderneming / Uitbating

Een klant komt ten val tijdens een bezoek aan uw showroom of restaurant en breekt een been. Of als loodgieter beschadigt u een badkamerkast bij de installatie van een nieuwe douche. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) komt tussen bij schade, zowel lichamelijk als materieel, aan klanten, partners of derden als gevolg van de uitbating van uw bedrijf of beroep.

De polis verzekert zowel de bedrijfsleider, meewerkende gezinsleden, beheerders, zaakvoerders, werknemers als stagairs.

De werken en/of het materiaal die behoren tot uw opdracht/contract worden hierin nooit opgenomen/vergoed.

BA na levering / Product aansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid beschermt u tegen schadeclaims na uitgevoerde werken of levering van goederen of diensten. Dat kan gaan van een voedselvergiftiging op restaurant tot een defecte stoomketel door een fabricagefout of gebrekkige aansluiting. Zowel lichamelijke schade, materiële schade en immateriële gevolgschade zijn gedekt, bijvoorbeeld omdat werkzaamheden moeten worden gestaakt.

Productaansprakelijkheid is de ideale aanvulling op de BA onderneming en zorgt voor gemoedsrust na het leveren van uw diensten of product.

Voor export naar Canada en de V.S. gelden specifieke voorwaarden. Vraag ons advies voor de geschikte polis.

Rechtsbijstand bedrijf

Ken uw rechten en verdedig die ook. Een rechtsbijstandsverzekering neemt de kosten op zich als u een claim wil neerleggen of wanneer u zich moet verweren. Dit kunnen geschillen zijn over handelshuur, de kwaliteit van geleverd werk of ook bedrijfsschade en exploitatieverlies door derden.

Met de rechtsbijstandverzekering is een snelle oplossing met een minnelijke schikking de eerste optie. Uiteraard met een advocaat of expert naar uw keuze. Lukt dat niet? De verzekering neemt de proceskosten en erelonen aan advocaten en experten voor haar rekening.

Als de aansprakelijke onvoldoende kredietwaardig is voor uw schadeclaim vergoedt deze polis zelf het bedrag gedeeltelijk.

Toevertrouwde goederen

U herstelt computers en elektronica in uw eigen atelier, maar een medewerker laat na reparatie een laptop vallen waardoor het zwaar beschadigd wordt. Ongevallen met zogenaamde toevertrouwde goederen zijn perfect verzekerbaar, ook met immateriële gevolgschade, bijvoorbeeld omdat werkzaamheden moeten worden gestaakt.

De premie is afhankelijk van uw beroep. Wij helpen u graag verder.

Objectieve aansprakelijkheid

U hebt een zaak toegankelijk voor publiek? Dan is de kans groot dat u een verzekering voor objectieve aansprakelijkheid moet afsluiten. De polis beschermt tegen schadevergoedingen die bezoekers kunnen eisen als ze het slachtoffer zijn van een brand of ontploffing in uw pand.

De verzekering is onder andere verplicht voor horeca met een oppervlakte vanaf 50 m², kantoorgebouwen vanaf 500 m², handelszaken vanaf 1000 m², polyvalente zalen voor sport of cultuur, scholen en ziekenhuizen.

Raadpleeg Groep DGB om te weten of uw zaak deel uit maakt van de verplichte categorieën.