Een klein defect kan een volledige productielijn of een compleet bedrijf stilleggen. De verzekering machinebreuk dekt materiële schade aan machines en installaties en voorkomt financieel verlies bij pech. Ook bedrijfsverliezen door stilstand of kosten voor gespecialiseerde technici kunnen verzekerd worden.

Mogelijke oorzaken voor machinebreuken zijn onhandigheid, kwaad opzet van personeel, vallen, stoten, botsen, constructiefouten, oververhitting, kortsluiting of het indringen van een vreemd voorwerp in de installatie.