Bij een ongeval in uw privé-leven bent u overgeleverd aan de goodwill van de mutualiteiten. Die is beperkt en vergoedingen worden steeds schaarser. De verzekering persoonlijke ongevallen is daarvoor de oplossing. De verzekering herstelt in belangrijke mate het financieel verlies na een ongeval, ongeacht of u in fout bent.

Gevolgen op zowel korte als lange tijd kunnen verzekerd worden: medische kosten, tijdelijke ongeschiktheid, blijvende invaliditeit of overlijden.