Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt

Praktisch betekent dit dat:

  1. Je je rechtsbijstandverzekeraar kan contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, zelfs al is er nog geen sprake van een mogelijk geschil.
  2. Is er toch een geschil, dan zal je verzekeraar je rechten verdedigen (zoals geformuleerd in de polis), hetzij als vragende partij (met name wanneer je schade hebt geleden), hetzij als verdedigende partij (wanneer een andere partij je aansprakelijk zou stellen voor de gebeurtenis), zonder dat dit meteen aanleiding geeft tot een gerechtelijke of administratieve procedure.
    Concreet betekent dit dat je verzekeraar eerst zal proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen, omdat dit sneller werkt en goedkoper is (ter info : in de praktijk worden de meeste geschillen op deze manier opgelost).
  3. Blijkt een gerechtelijke procedure toch niet te vermijden, dan zal je rechtsbijstand de kosten (= de proceskosten zoals het verzenden van (aangetekende) brieven, telefoongesprekken,... en de erelonen van advocaten en experten) op zich nemen (integraal of geplafonneerd; verifieer dit vooraf). Bovendien zal de verzekering ook de kosten van de rechtspleging (1) van de tegenpartij vergoeden, mocht je de zaak verliezen.